Om koncernbyggaren Axel Leman


Axel Leman kom på ett mycket avgörande och positivt sätt att påverka hela branschen och Almedahls-företagen i synnerhet.

Axel Leman kom från Stockholm, men vad man vet utan särskilt merkantil bakgrund. Däremot fanns det nog en kulturell miljö i hemmet. Leman lär ha sagt, att självaste Selma Lagerlöf berättade sagor för honom.

Som högskolestuderande besökte Axel Leman Forsa socken i Hälsingland. Han fascinerades av hälsingeböndernas linodlingar. Problemet var att användningen av spånadslin begränsades till husbehov.

Leman intresserade några hemmansägare för tanken att starta ett linspinneri. Huvudproblemet var finansieringen. En del kapital ordnades genom att bönderna sålde skog, men avgörande var Lemans förmåga att utveckla långfristiga krediter hos maskinleverantörerna. De flesta fick stort förtroende för den unge mannen, som var intelligent, mycket språkkunnig och visade sig ha ett gott affärssinne.