Ansökan

Ansökningsförfarandet

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 20 oktober respektive år.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas samtycke till att stiftelsen får behandla de personuppgifter som lämnas i ansökan och att behandlingen sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen ((EU 2016/679).